Realizacje

DPS Ugory Poznań

Realizujemy modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku B 1 należącym do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ugory w Poznaniu.

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych i instalacyjnych, które obejmują demontaż istniejących elementów wyposażenia, rozbiórkę niektórych konstrukcji oraz wykonanie nowych instalacji i elementów wewnętrznych.

W szczególności projekt zakłada demontaż stolarki drzwiowej, rozbiórkę posadzek, ścian działowych, oraz przedścianek, a także skucie okładzin ściennych.

Planowane jest również wykonanie nowych posadzek, ścian oddzielenia ogniowego, ścian działowych, ocieplenie pomieszczeń od wewnątrz, izolacje przeciwwodne, montaż ceramiki sanitarnej, ścianek systemowych natryskowych, stolarki drzwiowej oraz malowanie ścian i sufitów.

Projekt przewiduje również ponowny montaż demontowanych elementów oraz instalacji wyposażenia takiego jak zabudowa meblowa czy odboje ścienne.