DPS Ugory Poznań

Realizujemy modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku B 1 należącym do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ugory w Po...

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 77 w Poznaniu

Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – Szkoła Podstawowa nr 77 w Poznaniu” – wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów w Poznaniu oraz usług związanych z wykonanymi robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”.

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu” – wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu oraz usług związanych z wykonanymi robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”.

Czytaj więcej

Szkoła podstawowa nr 90

Rozbudowa i przebudowa fragmentu budynku szkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na poradnię psychologiczno-pedagogiczną SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HRABIEGO WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO

Czytaj więcej