Realizacje

Szkoła podstawowa nr 90

Rozbudowa i przebudowa fragmentu budynku szkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na poradnię psychologiczno-pedagogiczną SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HRABIEGO WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO

Zakres robót:

• Roboty w zakresie burzenia
• Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
• Roboty murarskie i murowe
• Wznoszenie konstrukcji budynków
• Rozbudowa budynków
• Roboty instalacyjne elektryczne
• Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
• Roboty instalacyjne gazowe
• Pokrywanie podłóg i ścian
• Roboty w zakresie stolarki budowlanej
• Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe