Realizacje

Budynek komunalny Powstańców Warszawy 9 w Poznaniu

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych o charakterze modernizacyjnym w budynku komunalnym położonym przy os. Powstańców Warszawy 9 w Poznaniu .

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych o charakterze modernizacyjnym w budynku komunalnym położonym przy os. Powstańców Warszawy 9 w Poznaniu, polegających na:

1) modernizacji płyt balkonowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej,
2) modernizacji istniejącej instalacji wentylacyjnej wraz ze zwiększeniem ilości przewodów wentylacyjnych
3) modernizacji stolarki drzwiowej zewnętrznej w lokalach mieszkalnych poprzez montaż drzwi o wyższych parametrach termicznych, zgodnych z obowiązującą w tym zakresie normą