Realizacje

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 58

Rozbudowa przebudowa Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Ławica 3 w Poznaniu

W zakres prac wchodziły:

• Roboty w zakresie przygotowania terenu budowy i roboty ziemne
• Wykonanie konstrukcji z betonu zbrojonego
• Roboty izolacyjne
• Roboty murarskie i murowe
• Roboty w zakresie okładziny tynkowej
• Instalowanie sufitów podwieszanych
• Pokrywanie podłóg
• Roboty elewacyjne
• Roboty instalacji kanalizacyjnej
• Roboty instalacji hydraulicznej
• Instalacje centralnego ogrzewania
• Instalowanie wentylacji
• Roboty instalacji elektrycznej