Realizacje

OSP w Poznaniu przy ul. Rudzkiej 1

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP W POZNANIU PRZY UL.RUDZKIEJ 1

W zakres prac wchodziły:

Realizacja rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego, wolnostojącego jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku użyteczności publicznej – obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej, Rozbudowa obiektu o dodatkowe stanowisko postojowe i klatkę schodową , nadbudowa części magazynowo -socjalno -biurowej oraz przebudowa w obrysie budynku istniejącego. Zagospodarowanie działki nr 3/2. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku. Projekt budynku w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych z projektem wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych.