Realizacje

Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu

Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu” – wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu oraz usług związanych z wykonanymi robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

1) docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ściana przylegająca do gruntu, ściany zewnętrzne, cokół, stropodach wentylowany i niewentylowany),
2) częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (nie wymienioną dotychczas) – na posiadającą niższe współczynniki przenikania ciepła,
3) modernizację systemy ogrzewania (wymiana przewodów rozprowadzających ciepło na nowe, miedziane, zaizolowane termicznie zgodnie z Warunkami technicznymi 2021, wymianę grzejników na nowe wraz z montażem zaworów termostatycznych),
4) izolację termiczną przewodów rozprowadzających ciepłą wodę użytkową, wymiana przewodów ciepłej wody użytkowej,
5) wymianę istniejącego oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, typu LED,
6) wykonanie instalacji odgromowej,
7) wykonanie instalacji odwodnienia dachu,
8) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych i fundamentowych,
9) instalację oświetlenia awaryjnego,
10) wymianę przewodów zimnej wody,
11) naprawa daszku i schodów ( wyjście pomieszczenia kuchni),
12) montaż zastępczych miejsc lęgowych dla ptaków i nietoperzy
13) modernizacja węzła cieplnego w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej ,
13) i inne prace towarzyszące.