Realizacje

Szkoła Podstawowa nr 77 w Poznaniu

Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – Szkoła Podstawowa nr 77 w Poznaniu” – wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów w Poznaniu oraz usług związanych z wykonanymi robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. R. Dmowskiego 50 w Poznaniu powstał ok. 1963 r., z uwagi na fakt zlokalizowania szkoły na obszarze zespołów urbanistyczno – architektonicznych najstarszych dzielnic XIX- wiecznego Poznania, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A239.

Zakres podstawowy gwarantowany:

1) docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (stropodach wentylowany, stropodach nad salą gimnastyczną, stropodach nad łącznikiem, wiatrołapem),
2) wymiana kotłów gazowych, instalacja gazowych absorbcyjnych pomp ciepła, wymiana przewodów instalacji c.o., na miedziane z izolacją termiczną, wymiana grzejników na nowe, montaż zaworów termostatycznych
3) wymianę instalacji c.w.u. Energooszczędna armatura zaworowa.
4) wymianę istniejącego oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, typu LED.
5) wykonanie instalacji odgromowej,
6) wykonanie instalacji odwodnienia dachu,
8) instalację oświetlenia awaryjnego,
9) wymianę przewodów zimnej wody użytkowej w budynku ,
10) i inne prace towarzyszące,
oraz
1) docieplenie zewn. przegród budowlanych (ścian cokołu, ścian zewnętrznych, ściany przylegającej do gruntu, ścian zewnętrznych lokali mieszkalnych),
2) wymianę okien na nowe z profili PCW o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 [W/m2K] z nawiewnikami,
3) wymianę drzwi zewnętrznych na nowe z profili aluminiowych o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 [W/m2K],
4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych i fundamentowych,
5) renowację daszków nad wejściami do budynków,
6) naprawa ścian zewnętrznych ( tzw „ klamrowanie”,
7) oraz montaż budek lęgowych dla ptaków oraz hibernakula dla nietoperzy w ilości oraz w miejscach wskazanych w ekspertyzie przyrodniczej